• Mentaal Talent

  Het onderbelichte onderdeel

  Mentale talenten zijn een belangrijk én onderbelicht onderdeel van het leven van een topvoetballer. Door ook deze talenten te kennen kan een speler zich volledig ontwikkelen: hij kan vaardigheden ontwikkelen in lijn met zijn talenten. Dat klinkt logisch. In de praktijk maken we vaak anders mee... competenties ontwikkelen waar geen talent achter zit, kost enorm veel energie. Voor de speler én voor de coach.

   

  Met de KernTalentenanalyse krijgen we op een leuke en snelle manier zicht op intrinsieke motivatie, aard en potentieel. Mentaal talent wordt zichtbaar én praktisch coachbaar.

   

  Lees meer over de ervaringen van De Graafschap met KernTalenten. Ook interesse? Neem dan contact op.

 • KernTalenten

  Een speler binnen een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) heeft bewezen talenten. Deze talenten hebben vooral te maken met voetbal. Binnen de BVO is volop tactische, technische en fysieke expertise aanwezig om deze talenten verder te ontwikkelen. Aandacht voor mentaal talent is beperkt en richt zich vaak op omgaan met prestatiedruk en teleurstellingen. Het gaat daarbij om vaardigheden: wat kun je doen om ergens mee om te gaan. Wij gaan een stap verder en dieper.

  Mentaal talent: hoe en waarom?

  Wij maken het mentaal talent van spelers en staf inzichtelijk door middel van onze KernTalentenanalyse. Deze stelt fundamenteel vast over welk mentaal talent een profvoetballer en trainer/coach beschikt. Dan gaat het over teamplay, competitiegevoel, creativiteit, volharding, communicatie, strategisch inzicht, initiatief nemen, overzicht, leiderschap en nog zo’n 15 elementen die impact hebben op het slagen als profvoetballer.

   

  Met de analyse voegen wij naast de tactische, technische en fysieke ontwikkeling een extra dimensie toe aan de ontwikkeling van spelers en staf. Het ontwikkelen van vaardigheden op deze talenten gaat makkelijk en levert energie op. Andersom kost energie.

   

  KernTalenten bieden een stevig handvat voor maatwerk in coaching waardoor het rendement van een speler verhoogd wordt. Ook is de analyse van grote waarde bij de selectie, instroom, doorstroom en uitstroom van spelers.

   

  Met de KernTalentenmethode geeft de BVO tevens iets mee waar spelers en staf ook na of buiten hun professionele voetbalcarrière op kunnen bouwen, hun leven lang, privé, maatschappelijk en professioneel.

  Talenten en KernTalenten

  Talenten. Iedereen heeft talent. Talent betekent dat je van nature iets in je hebt wat maakt dat als jij je talent inzet je daar bovengemiddeld veel plezier en energie uit haalt, je daar gemakkelijk competentie op ontwikkelt, en dat dit je betrekkelijk weinig energie kost.

   

  KernTalenten. Bij je geboorte ligt het grootste deel van je talenten al vast. Als kind trek je naar die activiteiten toe die van nature bij je passen. En dat is precies de basis van de KernTalentenmethode. De dingen waar jij mee speelde en de manier waarop je dat deed zeggen ontzettend veel over jouw aard, je potentieel en waar jouw intrinsieke motivatie zit. Aan de hand van allerlei vragen brengen we jouw profiel in beeld: jouw eigen en unieke combinatie van 23 KernTalenten, verdeeld in sterke, halve en kleine talenten. Met dit profiel heb jij een heel scherp beeld van jezelf. Je weet waar jij écht energie van krijgt. Als het je lukt een omgeving te creëren waarin je je sterke KernTalenten kwijt kunt dan voel je een flow. Als je in een situatie zit waarin je een beroep moet doen op je kleine KernTalenten dan loop je hierop leeg. Gebruiken van je halve KernTalenten kun je een tijdlang volhouden maar je hebt nooit het gevoel dat je precies doet wat je leuk vindt.

 •  

   

   

   

   

  KernTalenten geven inzicht in je aard, je potentieel en je intrinsieke motivatie. KernTalenten liggen vast.

   

  Je fysieke vermogens en je intelligentie bepalen mede hoe jij jouw KernTalenten ontwikkelt. Hoe ver kun je komen als je gaat oefenen?

   

  Je ontwikkelt vaardigheden. Je bouwt kennis en ervaring op.

   

  In veel situaties wordt aandacht besteed aan de 2 buitenste lagen in de figuur. Dat heeft alleen effect als je weet hoe je van nature in elkaar zit. Dan hebben we het over KernTalenten.

   

  Bij KernTalenten in de praktijk laten we de verschillen zien die dit in de praktijk oplevert.

   

 • KernTalenten in de praktijk

  Een paar voorbeelden van wat we hebben gezien op het voetbalveld

  Indribbelen?

  Iemand die van nature grenzen opzoekt, uitdagingen aangaat, die zal uit zichzelf indribbelen. Met het risico dat de aanval niet lukt. Iemand die van nature meer op safe speelt, zal dat niet zomaar doen. Deze speler zou je kunnen coachen op zijn vaardigheid van indribbelen. Zodra hij voldoende vertrouwen heeft, zal hij ook indribbelen op 'risicovolle momenten'. Deze momenten beschouwt hij nu niet meer als risicovol.

  Competitie motiverend?

  Iemand die zeer competitief is (‘competitie tegen anderen’), stimuleer je door hem in competitieve situaties te zetten. Iemand die vooral gericht is op het beste uit zichzelf halen (‘competitie tegen jezelf’) stimuleer je door hem een vorig resultaat te laten zien: daar wil hij overheen, vanuit intrinsieke (=onuitputtelijke) motivatie. Als hij daarmee ook een ander verslaat, is dat ook mooi meegenomen maar niet altijd dé drijfveer.

  Efficiënt spelen?

  Spelers met een sterk strategisch inzicht denken stappen vooruit. Zij ontwikkelen zich het snelst bij coaching op ‘slim en efficient spelen’, ‘tactisch’, daar waar andere spelers het misschien meer moeten hebben van hun fysiek: de tegenstander eruit lopen, werken voor de bal. Je kunt iemand niet dwingen strategisch inzicht te hebben, je kunt het wel vaststellen met een KernTalentenanalyse.

  Effectief leiderschap?

  Een talentvolle speler met veel inzicht en overwicht. Alleen door zijn manier van communiceren kwamen zijn boodschappen niet aan. Door de KernTalentenontdekking kwam hij zelf tot het inzicht welke oorzaken hieraan ten grondslag lagen. Hij is in gesprek gegaan met zijn coach om hierin te gaan groeien. De KernTalentenspecialist heeft beide mannen ondersteund in deze ontwikkeling. Met als gevolg dat zowel deze speler als het team nog meer uit zichzelf halen.   

  Teamplay of eigen initiatief?

  'Teamplay' blijkt een KernTalent waar elke profvoetballer over moet beschikken. Maar wat als deze daarnaast ook sterk scoort op autonomie en creativiteit, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld (te) traag omschakelen? Betreffende speler besloot na dit inzicht zich uitdrukkelijk door enige medespelers en de trainer op dit punt te laten coachen.

  Show en entertainment?

  Applaus als iets lukt, hoongelach als iets niet lukt, je krijgt altijd aandacht op het veld, zeker als je nieuw bent. De aanvaller, die naast een sterk talent voor show en entertainment ook 'macht en controle' als sterk KernTalent had, raakte aldus in een spagaat bij een mindere periode. Faalangst werd zijn deel, en met het vertrouwen vervloog ook de creativiteit in zijn spel. De situatie kantelde toen de coach zijn volle vertrouwen in hem uitsprak en de teamgenoten vroeg hem daarin te volgen.

 • Project De Graafschap

  "Kunnen we met de KernTalentenanalyse in het profvoetbal mentaal talent meer in beeld krijgen én coachbaar

  maken zodat instroom, doorstroom en uitstroom van profvoetballers aan efficiëntie en resultaat wint?"

  De Graafschap/pilot

  In 2020 zijn we aan de slag gegaan met het team O17, nu O18 en komend seizoen O21. Daarnaast met de 6-koppige staf van de jeugdopleiding.

   

  Steeds meer KernTalenten kunnen we nu koppelen aan voetbaltechnisch gedrag op en naast het veld. Dat geeft de coaches en de spelers de mogelijkheid doelgericht te werken aan een duurzame voetbalcarrière. Neem contact op met Jefta Bresser, Hoofd opleidingen, of Jan Vreman, coach O18, als u de ervaringen wilt horen van de voetbaldeskundigen van De Graafschap. Ook Mounir Azaoum, coach O21, kan er inmiddels alles over vertellen.

  Dank

  Dank gaat van ons uit naar De Graafschap. Deze BVO gelooft dat mentaal talent het verschil kan maken in betaald voetbal. Het werken met KernTalenten vormt een stevig fundament.

  Dank ook voor de HAN, die met studenten en lectoren het hele project monitort zodat er ook valide uitspraken kunnen worden gedaan.

 • Wat bieden wij?

  Mentaal talent structureel een plek geven in de BVO of situationeel: bij transfers of doorstroom.

  Structureel

  Mentaal Talent structureel een plek geven in de BVO

   

  Wij bieden de mogelijkheid om de dimensie mentaal talent toe te voegen aan de expertise binnen een BVO. We richten ons op de teams waarvan de spelers toeleverancier gaan zijn voor de hoofdmachten. Investeringen in die teams verdienen zich het makkelijkst terug. Wij werken daarom graag met teams O15 tot en met O21.

   

  Een opdracht voor het gaan werken met mentaal talent bestaat uit:

  • Analyse van KernTalenten per speler. Deze analyse start met een digitale vragenlijst met daarin allerlei activiteiten die de speler als kind deed. Daarna volgt een gesprek van een uur. Uit dit geheel wordt het persoonlijke KernTalentenprofiel opgemaakt. Welke zaken geven de speler als vanzelf energie? Welke juist niet?
  • Analyse van de KernTalenten van de coach. Doel hiervan is de natuurlijke voorkeuren van de coach af te kunnen stemmen op de wijze van coachen van de spelers.
  • Analyse van profielen op teamniveau.
  • Delen en bespreken van deze analyse met de coach (danwel de staf*).
  • Delen en bespreken van inzichten uit de analyse met het team.
  • Minimaal 3x per seizoen een kort gesprek met de spelers over hun KernTalenten. Het bezig zijn met reflecties op mentaal talent is (nog) niet vanzelfsprekend. De spelers hebben hierin begeleiding nodig.

  *Ervaring leert dat het verstandig is om niet alleen de coach van het betreffende team te betrekken, maar breder te kijken binnen de staf. Het is aan te bevelen om analyses te maken van ieder betrokken staflid.

   

  De precieze samenstelling is uiteraard maatwerk. Daarbij sluiten we aan bij de werkwijze binnen de BVO. Activiteiten zijn zowel online als on-site beschikbaar.

   

  Situationeel

  Mentaal Talent situationeel een plek geven in de BVO

   

  Kandidaatselectie transferperiode

  In de relatief korte transferperiode wil je de beste spelers binnenhalen. Natuurlijk ken je de technische, fysieke en tactische prestaties van de speler. Je hebt immers zijn resultaten op het veld allang in beeld. Maar wat weet je van zijn mentale talent? Cleats helpt je hiermee in drie stappen:

  1. Individuele KernTalentenanalyse betreffende speler(s) (op locatie of online)
  2. Vertolking KernTalentenprofiel met speler (op locatie of online)
  3. Gesprek met speler en trainer/coach over zijn Kerntalentenprofiel

   

  Doorstroomselectie eigen opleiding

  Gaat de speler door? Zo ja, naar welk team, voor welke positie? Hebben we zijn talent goed in beeld en hoe past dat bij zijn vervolgstap? Wie van de 3 spelers vinden wij geschikt om door te stromen? Allemaal vragen die eenvoudiger beantwoord kunnen worden aan de hand van onze analyse en doorvertaling daarvan.

  1. Individuele KernTalentenanalyse speler(s)
  2. Vertolking analyse naar trainer/coach

   

   

   

   

   

   

   

 • Cleats

  Jarenlange ervaring met KernTalenten toepassen op topsport, dat is in essentie wat we doen.

  Met om ons heen een netwerk van sportkundigen, KernTalentenanalisten, (ex-) topsporters, trainers en coaches.

  Samen willen we 'mentaal talent' een vaste bodem geven zodat we weten waarover we spreken als we zeggen 'die heeft talent'.

  En opdat 'mentaal talent' een vaste plek krijgt bij het ontwikkelen van profvoetballers.

  Willem Stortelder mist absoluut het belangrijkste talent voor topsport. ' Toen ik eens zorgvuldig geanalyseerd werd op mijn drijfveren bleek mijn kleinste talent 'competitie'. Dat was in de roos, het voelde als een erkennning. Nu 8 jaar later kijk ik met een KernTalentenbril naar topsport en zie ik dat 'competitie' slechts een van de vele talenten is waaruit een topsporter tapt. En dat dat per sport en sporter verschilt.

  Mentaal talent blootleggen zodat de sporter het beste uit zichzelf kan halen en de coach weet op welke knoppen hij dan het beste kan drukken, dat is nu mijn topsport. En ja voetbal, weet jij iets leukers?

   

   

  Ingeborg de Keizer heeft op hoog niveau waterpolo gespeeld. En speelt nog altijd tennis. "Keer op keer blijkt de mentale component heel belangrijk. Dat heb ik ook gemerkt in de 10 jaar dat ik leiding heb gegeven aan verschillende teams, in heel verschillende branches. Wat mij daarin steeds opnieuw boeit? De drijfveren van mensen, en de weg die zij kiezen. Die intrinsieke motivatie is geweldig om te zien.

  In Cleats kan ik - eindelijk - de rode draden uit mijn leven combineren. Top!"

   

 • Kennis over talent

  Op deze pagina verzamelen we allerlei informatie over mentaal talent in topsport

  Hoe je profvoetballer wordt

  Over het belang van mentaal sterk zijn

  ‘Hoe je profvoetballer wordt’ is een boek over het belang van motivatie, mentaal sterk zijn en een dosis geluk om je talent te ontwikkelen. Voetbal staat hierin centraal. De ervaringen zijn echter ook van toepassing op andere (top)sporters.

   

  Het boek biedt ook inspiratie als je geen (top)sporter bent.